Hoofdcontent

Lokaal Sportakkoord

In 2018 is op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.

 

Het Lokale Sportakkoord is een uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord. Op 7 september 2020 hebben alle deelnemende sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties uit Nuenen het akkoord ondertekend. De LEV groep probeert samen met Stichting Sportief Welzijn partijen bij elkaar te brengen, verbindingen te leggen en te enthousiasmeren.

Het hoofddoel van het sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes pijlers geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze pijlers zijn:

 

1.       Behoud en ondersteunen van vitale sportclubs

2.       Realiseren van een breder lokaal sport- en beweegaanbod

3.       Werving en scholing vrijwilligers

4.       Sportaccommodaties en verduurzaming

5.       Versterken van de verbinding/samenwerking tussen lokale -

sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders

6.       Realiseren van de inzet van een professional (buurtsportcoach)

 

Klik op de link hieronder en lees meer over het Sportakkoord in Nuenen! 

Lokaal Sportakkoord Nuenen